Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Có mấy loại rễ chính trình bày Vì sao bộ rễ có màu vàn

Có mấy loại rễ chính trình bày Vì sao bộ rễ có màu vàn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Có mấy loại rễ chính, trình bày ? Vì sao bộ rễ có màu vàng nhạt ?


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Có hai loại rễ chính:

- Rễ cọc: Gồm rễ cái to khoẻ, đâm thẳng xuống đất và nhiều rễ con mọc xiên. Từ các rễ con lại mọc ra nhiều rễ bé hơn nữa. Ví dụ cây bưởi, cây xoài...

- Rễ chùm: gồm nhiều rễ to, dài gần bằng nhau, thường mọc toả ra từ gốc thân thành một chùm. Ví dụ: cây lúa, cây sả...

*   Bộ rễ có màu vàng nhạt vì bộ rễ nằm trong đất không nhận được ánh sáng.

Ý kiến của bạn