Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Có mấy phát biểu sau đây không đúng khi nói về mức phản ứng?

Có mấy phát biểu sau đây không đúng khi nói về mức phản ứng?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Có mấy phát biểu sau đây không đúng khi nói về mức phản ứng?

(1)Mức phản ứng là tập hợp các kiểu hình của cùng một kiểu gen tương ứng với các điều kiện môi trường khác nhau.

(2)Ở loài sinh sản vô tính, các cá thể con thường có mức phản ứng khác với các cá thể mẹ

(3)Ở giống thuần chủng, các cả thể đều có mức phản ứng giống nhau.

(4)Mức phản ứng do kiểu gen quy định, không phụ thuộc và môi trường.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các phát biểu không đúng là : (2)

Ở các loài sinh sản vô tính, các cá thể con có kiểu gen giống bố mẹ nên sẽ có mức phản ứng giống bố mẹ

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn