Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Có một hỗn hợp X gồm C<sub>2</sub>H<sub>2</sub>, C<sub>3</su

Có một hỗn hợp X gồm C<sub>2</sub>H<sub>2</sub>, C<sub>3</su

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Có một hỗn hợp X gồm C2H2, C3H6, C2H6. Đốt cháy hoàn toàn 24,8 gam hỗn hợp trên thu được 28,8 gam H2O. Mặt khác 0,5 mol hỗn hợp trên tác dụng vừa đủ với 500 gam dung dịch Br2 20%. Phần trăm thể tích mỗi khí trong hỗn hợp lần lượt là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Xét 24,8g X có x mol C2H2 ; y mol C2H6 ; z mol C3H6

=> 26x + 30y + 42z = 24,8g

Bảo toàn H : 2x + 6y + 6z = 2nH2O = 3,2 mol

Trong 0,5 mol X giả sử có lượng chất gấp t lần trong 24,8g

=> t(x + y + z) = 0,5

,nBr2 = t.(2x + z) = 0,625

Giải hệ 4 ẩn ta được : x = 0,4 ; y = 0,2 ; z = 0,2 mol

=> %V : C2H2 = 50% ; C2H6 = 25% ; C3H6 = 25%

=>A

( * ) Xem thêm: Tổng ôn tập hóa hữu cơ, Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn