Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Có một nhà “Mẹ cha cùng mắt màu nâu

Có một nhà “Mẹ cha cùng mắt màu nâu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Có một nhà

“Mẹ cha cùng mắt màu nâu

Sinh ra bé gái đẹp xinh nhất nhà

Bố buồn chẳng dám nói ra

Mắt đen, mũi thẳng, giống ai thế này?”

Biết gen A qui định mắt nâu trội hoàn toàn so với gen a qui định mắt đen. Gen B qui định mũi cong trội hoàn toàn so với gen b qui định mũi thẳng. Hai cặp gen nằm trên 2 cặp NST tương đồng khác nhau. Một cặp vợ chồng khác cũng có kiểu gen giống cặp vợ chồng nói trên. Tính xác suất họ sinh 2 người con khác giới tính, khác màu mắt và khác hình dạng mũi.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Cặp vợ chồng trên có kiểu hình mắt nâu, mũi cong : A-B- sinh được con mắt đen, mũi thẳng aabb

→ Cặp vợ chồng có kiểu gen AaBb x AaBb 

vậy xác suất cần tìm là  tích các xác suất sau:

hai con khác giới tính : 

hai con khác dạng mắt là: 

hai con khác hình dạng mũi 

vậy xác suất chung là :

Đáp án: C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn