Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Có một số hợp chất sau: (1) etilen, (2) vinyl clorua, (3) ax

Có một số hợp chất sau: (1) etilen, (2) vinyl clorua, (3) ax

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Có một số hợp chất sau: (1) etilen, (2) vinyl clorua, (3) axit ađipic, (4) phenol, (5) buta – 1,3 – đien. Những chất nào có thể tham gia phản ứng trùng hợp:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn