Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cơ năng của một vật dao động điều hòa

Cơ năng của một vật dao động điều hòa

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cơ năng của một vật dao động điều hòa


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn