Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Có những cặp kim loại sau đây tiếp xúc với nhau, khi xảy ra

Có những cặp kim loại sau đây tiếp xúc với nhau, khi xảy ra

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Có những cặp kim loại sau đây tiếp xúc với nhau, khi xảy ra sự ăn mòn điện hóa thì trong cặp nào sắt không bị ăn mòn :


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Sắt không bị ăn mòn khi sắt ở cực dương

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn