Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cơ quan tương đồng (cơ quan cùng nguồn) là

Cơ quan tương đồng (cơ quan cùng nguồn) là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cơ quan tương đồng (cơ quan cùng nguồn) là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Cơ quan tương đồng là những cơ quan được bắt nguồn từ một cơ quan ở cùng loài tổ tiên mặc dầu hiện tại các cơ quan này có thể thực hiện chức năng rất khác nhau.Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn