Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cơ quan tương đồng là những cơ quan nào ?

Cơ quan tương đồng là những cơ quan nào ?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cơ quan tương đồng là những cơ quan nào ?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Cơ quan tương đồng là cơ quan có cùng nguồn gốc nhưng thực hiện các chức năng khác nhau 

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn