Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cơ sở để chia miền khí hậu phía Bắc thành hai mùa nóng và lạ

Cơ sở để chia miền khí hậu phía Bắc thành hai mùa nóng và lạ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cơ sở để chia miền khí hậu phía Bắc thành hai mùa nóng và lạnh là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn