Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cơ sở để Mĩ triển khai chiến lược toàn cầu thực hiện tham vọ

Cơ sở để Mĩ triển khai chiến lược toàn cầu thực hiện tham vọ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cơ sở để Mĩ triển khai chiến lược toàn cầu thực hiện tham vọng bá chủ thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ hai là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn