Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cơ sở tế bào học của định luật phân ly độc lập:

Cơ sở tế bào học của định luật phân ly độc lập:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cơ sở tế bào học của định luật phân ly độc lập:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Cơ sở tế bào học của định luật phân ly độc lập là sự phân ly độc lập và tổ hợp tự do của các cặp NST trong quá trình giảm phân tạo giao tử.Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn