Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cơ sở tế bào học của hiện tượng di truyền độc lập khi lai nh

Cơ sở tế bào học của hiện tượng di truyền độc lập khi lai nh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cơ sở tế bào học của hiện tượng di truyền độc lập khi lai nhiều cặp tính trạng là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Cơ sở tế bào học của hiện tượng di truyền độc lập khi lai nhiều cặp tính trạng là các cặp alen đang xét nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau.

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn