Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cơ thể bình thường có gen tiền ung thư nhưng gen này không p

Cơ thể bình thường có gen tiền ung thư nhưng gen này không p

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cơ thể bình thường có gen tiền ung thư nhưng gen này không phiên mã nên cơ thể không bị bệnh ung thư. Khi gen tiền ung thư bị đột biến thành gen ung thư thì cơ thể sẽ bị bệnh. Gen tiền ung thư bị đột biến ở vùng nào sau đây của gen?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Gen tiền ung thư thường bị đột biến ở vùng điều hòa => thay đổi số lượng sản phẩm do gen đó tổng hợp

Đáp án B 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn