Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cơ thể đực ở một loài khi giảm phân không

Cơ thể đực ở một loài khi giảm phân không

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cơ thể đực ở một loài khi giảm phân không có đột biến đã tạo ra tối đa 1024 loại giao tử, biết rằng trong quá trình giảm phân có xảy ra trao đổi chéo tại 1 điểm ở 2 cặp NST tương đồng, các cặp NST còn lại không có trao đổi chéo. Bộ NST lưỡng bội của loài là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Giả sử loài có bộ NST lưỡng bội là 2n ↔ có n cặp NST tương đồng

1 cặp NST tương đồng giảm phân có trao đổi chéo tạo ra 4 loại giao tử

1 cặp NST tương đồng giảm phân không có trao đổi chéo tạo ra 2 loại giao tử

Vậy cơ thể này đã tạo ra số loại NST là : 42 x 2n-2 = 2n+2 = 1024

Giải ra, ta được n = 8

Vậy bộ  NST lưỡng bội của loài là 2n = 16

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn