Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Có thể dùng NaOH (ở thể rắn) để làm khô các chất khí   

Có thể dùng NaOH (ở thể rắn) để làm khô các chất khí   

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Có thể dùng NaOH (ở thể rắn) để làm khô các chất khí

  


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Để làm khô được các khí này ngoài khả năng hút nước thì chất làm khô không phản ứng với các

khí đó.

Loại A vì SO2 và Cl2 phản ứng với NaOH;

Loại B vì Cl2 và CO2;

Loại C vì NO2 và CO2 

 Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn