Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cơ thể mang kiểu gen

Cơ thể mang kiểu gen

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cơ thể mang kiểu gen frac{mathrm{AB} }{mathrm{ab}}Dd, mỗi gen qui định một tính trạng và trội hoàn toàn lai phân tích có hoán vị gen với tần số 20% thì tỉ lệ kiểu hình ở con lai là:A. . B. C. . D. 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Cặp gen GP cho 4 loại giao tử với tỷ lệ 4:4:1:1Cặp gen Dd GP cho 2 loại giao tử với tỷ lệ 1: 1Cơ thể này giảm phân cho 8 loại giao tử với tỷ lệ 4:4:4:4:1:1:1:1 , lai phân tích ra tỷ lệ KH 4:4:4:4:1:1:1:1Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn