Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Có thể sử dụng phép lai thuận nghịch để phát hiện các quy lu

Có thể sử dụng phép lai thuận nghịch để phát hiện các quy lu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Có thể sử dụng phép lai thuận nghịch để phát hiện các quy luật di truyền nào sau đây :

1- Phân li độc lập

2- Liên kết gen và hoán vị gen

3- Tương tác gen

4- Di truyền liên kết với giới tính

5- Di truyền qua tế bào chất


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Có thể sử dụng phép lai thuận nghịch để phát hiện ra các quy luật di truyền 

- Liên kết gen , hoán vị gen 

- Di truyền liên kết với giới tính 

- Di truyền quan tế bào chất 

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn