Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Có thể tạo được cành tứ bội trên cây lưỡng bội bằng cách tác

Có thể tạo được cành tứ bội trên cây lưỡng bội bằng cách tác

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Có thể tạo được cành tứ bội trên cây lưỡng bội bằng cách tác động consixin là hóa chất gây đột biến đa bội:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Tạo cành tự bội trên cây lưỡng bội bằng cách tác động consixin lên đỉnh sinnh trưởng của một cành cây ( tác động vào quá trình nguyên phân )

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn