Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Côđon nào sau đây quy định tín hiệu kết thúc quá trình dịch

Côđon nào sau đây quy định tín hiệu kết thúc quá trình dịch

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Côđon nào sau đây quy định tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Codon qui định tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã là : 5’ UAG 3’

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn