Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

 Con ℓắc ℓò xo treo thẳng đứng, đồ thị mô tả mối quan hệ giữ

 Con ℓắc ℓò xo treo thẳng đứng, đồ thị mô tả mối quan hệ giữ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Con ℓắc ℓò xo treo thẳng đứng, đồ thị mô tả mối quan hệ giữa ℓi độ của dao động và ℓực đàn hồi có dạng

 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn