Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Con ℓắc ℓò xo treo thẳng đứng, đồ thị mô tả mối quan hệ giữa

Con ℓắc ℓò xo treo thẳng đứng, đồ thị mô tả mối quan hệ giữa

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Con ℓắc ℓò xo treo thẳng đứng, đồ thị mô tả mối quan hệ giữa ℓi độ của dao động và ℓực đàn hồi có dạng

     


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn