Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Con lắc dao động điều hòa với chu kì 1s tại nơi có gia tốc t

Con lắc dao động điều hòa với chu kì 1s tại nơi có gia tốc t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Con lắc dao động điều hòa với chu kì 1s tại nơi có gia tốc trọng trường 9,8m/s2. Chiều dài con lắc là

 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn