Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Con lắc đơn có chiều dài không đổi, dao động điều hòa với ch

Con lắc đơn có chiều dài không đổi, dao động điều hòa với ch

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Con lắc đơn có chiều dài không đổi, dao động điều hòa với chu kỳ T. Khi đưa con lắc lên cao thì chu kỳ dao động của nó


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

 Đáp án đúng là D.

Ta có : 

Càng lên cao gia tốc trọng trường càng giảm Chu kì tăng

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn