Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Con lắc đơn dao động điều hòa với chu kỳ T. Nếu tăng chiều d

Con lắc đơn dao động điều hòa với chu kỳ T. Nếu tăng chiều d

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Con lắc đơn dao động điều hòa với chu kỳ T. Nếu tăng chiều dài dây lên 2 hai lần thì chu kỳ của con lắc sẽ như thế nào?

  


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn