Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Con lắc đơn dao động điều hòa với chu kỳ T=2s, tại nơi có g=

Con lắc đơn dao động điều hòa với chu kỳ T=2s, tại nơi có g=

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Con lắc đơn dao động điều hòa với chu kỳ T=2s, tại nơi có g=9,81m/s2. Hãy tìm chiều dài dây treo con lắc. 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là A.

Chiều dài con lắc là : 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn