Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Con lắc đơn gồm vật nhỏ khối lượng m = 200g, chiều dài dây t

Con lắc đơn gồm vật nhỏ khối lượng m = 200g, chiều dài dây t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Con lắc đơn gồm vật nhỏ khối lượng m = 200g, chiều dài dây treo l, dao dộng điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8m/s2 với biên độ góc là 60, lấy π2 = 10. Giá trị lực căng dây treo khi con lắc đị qua vị trí vật có thế năng bằng 3 lần động năng là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn