Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Con lắc lò xo dao động điều hoà khi:

Con lắc lò xo dao động điều hoà khi:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Con lắc lò xo dao động điều hoà khi:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án B

Con lắc lò xo dao động điều hoà khi không có ma sát và lò xo còn trong giới hạn đàn hồi

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn