Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Con lắc lò xo dao động điều hòa với biên độ A = 10 cm. Khi q

Con lắc lò xo dao động điều hòa với biên độ A = 10 cm. Khi q

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Con lắc lò xo dao động điều hòa với biên độ A = 10 cm. Khi qua li độ x = 5 cm thì vật có động năng bằng 0,3J. Độ cứng của lò xo là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Động năng của vật khi đi qua vị trí có li độ x là: 

({W_d} = W-{W_t} = {1 over 2}kleft( {{A^2}-{rm{ }}{x^2}} right) Rightarrow k = {{2{W_d}} over {{A^2}-{rm{ }}{x^2}}} = {{2.0,3} over {{{0,1}^2} - {{0,05}^2}}} = 80left( {N/m} right))

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn