Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Con lắc lò xo dao động điều hòa với tần số f. Động năng và t

Con lắc lò xo dao động điều hòa với tần số f. Động năng và t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Con lắc lò xo dao động điều hòa với tần số f. Động năng và thế năng của con lắc biến thiên tuần hoàn với tần số là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án A

Phương pháp: Động năng và thế năng của con lắc biến thiên tuần hoàn theo thời gian với tần số bằng hai lần tần số của dao động điều hoà

Động năng và thế năng biến thiên tuần hoàn với tần số 2f

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn