Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 200 g gắn với một lò xo

Con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 200 g gắn với một lò xo

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 200 g gắn với một lò xo nhẹ. Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang với phương trình x = 10cos10πt (cm). Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Lấy π2 = 10. Cơ năng của con lắc bằng

 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

W = 0,5.mvmax2 = 0,5.m. (ωA)2  = 0,5.0,2.(10π. 0,1)2 = 1 J

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn