Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa với chiều dài lò x

Con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa với chiều dài lò x

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa với chiều dài lò xo biến thiên từ 52 cm đến 64 cm. Thời gian ngắn nhất chiều dài lò xo giảm từ 64 cm đến 61 cm là 0,3 s. Thời gian ngắn nhất để chiều dài lò xo tăng từ 55cm đến 58cm là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn