Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Con lắc lò xo treo thẳng đứng , khi vật ở vị trí cân bằng lò

Con lắc lò xo treo thẳng đứng , khi vật ở vị trí cân bằng lò

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Con lắc lò xo treo thẳng đứng , khi vật ở vị trí cân bằng lò xo giãn 4 cm . KÍch thích cho vật dao động điều hòa thì thấy thời gian lò xo nén trong một chu kì là T/4 ( T là chu kì dao động của vật ) . Biên độ dao động của vật là

 

 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn