Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Con người đã nhanh chóng trở thành loài thống trị trong

Con người đã nhanh chóng trở thành loài thống trị trong

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Con người đã nhanh chóng trở thành loài thống trị trong tự nhiên, có ảnh hưởng nhiều đến sự tiến hóa của các loài khác và có khả năng điều chỉnh hướng tiến hóa của chính mình nhờ


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Nhờ có tiến hóa về văn hóa mà con người nhanh chóng trở thành loài thống trị trong tự nhiên.

Chọn B

Ý kiến của bạn