Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Con số 250g được ghi trên hộp mứt Tết chỉ số lượng mứt

Con số 250g được ghi trên hộp mứt Tết chỉ số lượng mứt

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Con số (250g) được ghi trên hộp mứt Tết chỉ:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Trên nhãn hộp mứt ghi (250g) là khối lượng của mứt trong hộp.

Chọn B.

Ý kiến của bạn