Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cộng hòa Dân chủ Đức sáp nhật vào Cộng hòa Liên bang Đức năm

Cộng hòa Dân chủ Đức sáp nhật vào Cộng hòa Liên bang Đức năm

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cộng hòa Dân chủ Đức sáp nhật vào Cộng hòa Liên bang Đức năm nào?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn