Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Công nghiệp dệt may thường tập trung ở các thành phố lớn vì:

Công nghiệp dệt may thường tập trung ở các thành phố lớn vì:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Công nghiệp dệt may thường tập trung ở các thành phố lớn vì:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn