Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Công nghiệp silicat là công nghiệp sản xuất đá vôi đất

Công nghiệp silicat là công nghiệp sản xuất đá vôi đất

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Công nghiệp silicat là công nghiệp sản xuất


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức SGK phần III (SGK Hóa 9 – T92,93,94): Công nghiệp silicat bao gồm sản xuất đồ gốm, xi măng và thủy tinh.

Giải chi tiết:

Theo kiến thức SGK thì công nghiệp silicat là công nghiệp sản xuất đồ gốm, thủy tinh, xi măng.

Đáp án B

Ý kiến của bạn