Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Công thoát của electron ra khỏi bề mặt kim loại Na có giá tr

Công thoát của electron ra khỏi bề mặt kim loại Na có giá tr

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Công thoát của electron ra khỏi bề mặt kim loại Na có giá trị là 3,975.10-19 (J). Giới hạn quang điện của kim loại Na là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn