Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Công thoát êlectron của một kim loại là A = 4,2eV. Giới hạn

Công thoát êlectron của một kim loại là A = 4,2eV. Giới hạn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Công thoát êlectron của một kim loại là A = 4,2eV. Giới hạn quang điện của kim loại này là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn