Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Công thức của ancol benzylic là C6H5-CH2-OH C6H7OH C6H

Công thức của ancol benzylic là C6H5-CH2-OH C6H7OH C6H

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Công thức của ancol benzylic là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Lý thuyết về ancol.

Giải chi tiết:

Công thức của ancol benzylic là C6H5-CH2-OH.

Ý kiến của bạn