Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Công thức liên hệ giữa khối lượng riêng và trọng lượng

Công thức liên hệ giữa khối lượng riêng và trọng lượng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Công thức liên hệ giữa khối lượng riêng và trọng lượng riêng của cùng một chất là hệ thức nào sau đây?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Công thức liên hệ giữa khối lượng riêng và trọng lượng riêng: (d = 10D.)

Chọn C.

Ý kiến của bạn