Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Công thức phân tử chung của ankan là CnH2n-2 n ≥ 2 CnH2

Công thức phân tử chung của ankan là CnH2n-2 n ≥ 2 CnH2

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Công thức phân tử chung của ankan là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Lý thuyết về ankan.

Giải chi tiết:

Công thức phân tử chung của ankan là: CnH2n+2 (n ≥ 1).

Chọn B.

Ý kiến của bạn