Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Công thức phân tử của etilen là CH4 C2H4 C2H2 C2H6 Giải

Công thức phân tử của etilen là CH4 C2H4 C2H2 C2H6 Giải

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Công thức phân tử của etilen là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Etilen có CTCT là CH2=CH2 → CTPT là C2H4.

Đáp án B

Ý kiến của bạn