Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Công thức phân tử nào sau đây không thể của este.

Công thức phân tử nào sau đây không thể của este.

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Công thức phân tử nào sau đây không thể của este.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

este có dạng : CnH2n+2-2kO2 (k ≥ 1)

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn