Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Công thức tính điện trở của dây dẫn theo chiều dài l, tiết d

Công thức tính điện trở của dây dẫn theo chiều dài l, tiết d

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Công thức tính điện trở của dây dẫn theo chiều dài l, tiết diện S và điện trở suất của vật liệu là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>Đáp án A

Ý kiến của bạn