Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Công thức tổng quát của ankan là CnH2n n ≥ 1 CnH2n – 2

Công thức tổng quát của ankan là CnH2n n ≥ 1 CnH2n – 2

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Công thức tổng quát của ankan là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức về ankan.

Giải chi tiết:

Công thức tổng quát của ankan là CnH2n + 2 (n ≥ 1).

Đáp án C

Ý kiến của bạn