Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Công thức tổng quát của este no đơn chức C<sub>n</sub>H<sub>

Công thức tổng quát của este no đơn chức C<sub>n</sub>H<sub>

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Công thức tổng quát của este no đơn chức CnH2n+1COOCmH2m+1. Giá trị của m, n lần lượt là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn