Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Công thức tổng quát dãy đồng đẳng của ankin là CnH2n+2 

Công thức tổng quát dãy đồng đẳng của ankin là CnH2n+2 

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Công thức tổng quát dãy đồng đẳng của ankin là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào lý thuyết về công thức tổng quát của ankin.

Giải chi tiết:

Công thức tổng quát dãy đồng đẳng của ankin là CnH2n-2 (n ≥ 2).

Chọn C.

Ý kiến của bạn