Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cột dây vào một chùm chìa khóa rồi quay cho nó chuyển đ

Cột dây vào một chùm chìa khóa rồi quay cho nó chuyển đ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cột dây vào một chùm chìa khóa rồi quay cho nó chuyển động tròn đều quanh ngón tay trỏ. Tính độ lớn lực hướng tâm, biết chùm chìa khóa có khối lượng (50g), bán kính quỹ đạo là  (0,5m) và tốc độ góc của vật là (10rad/s).


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức tính lực hướng tâm: 


({F_{ht}} = m.{a_{ht}} = m.{omega ^2}.r)

Giải chi tiết:

Ta có: (left{ begin{array}{l}m = 50g = 0,05kg\r = 0,5m\omega  = 10rad/send{array} right.)

Độ lớn lực hướng tâm:

({F_{ht}} = m.{a_{ht}} = m.{omega ^2}.r = 0,{05.10^2}.0,5 = 2,5N)

Chọn D.

Ý kiến của bạn